Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Leksandrowa

Prowadzone są roboty budowlane polegające na kontynuacji budowy chodnika przy drodze gminnej nr 580286 K w m. Leksandrowa w kilometrażu od 0+605 do 0+665, długość do wybudowania –  około 60 mb.