Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych

W miejscowości Królówka rozpoczęły się roboty na drogach gminnych i wewnętrznych polegające na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Gmina Nowy Wiśnicz wykona prace obejmujące przebudowę:

  • drogi gminnej Królówka – Sośliny 580281 K po dz. nr 1559, na której zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości 450 mb (w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2016)

  • drogi wewnętrznej po działce nr 2234, na której zostanie wykonana nawierzchnia betonowa na długości 70 mb,

  • drogi wewnętrznej po działce nr 2577 (między cmentarzami), na której zostanie wykonana nawierzchnia betonowa na długości 90 mb.

Ponadto Powiat Bocheński rozpoczął remont mostu wraz z przebudową drogi powiatowej i gminnej.

W związku z powyższym kierowców czekają utrudnienia w ruchu drogowym.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Po wykonaniu zaplanowanych prac z pewnością poprawi się komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

dsc_0297

W dalszej kolejności prowadzone będą roboty na drogach gminnych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, a mianowicie w miejscowościach:

  • Chronów: droga wewnętrzna dz. nr 594

  • Kopaliny: droga gminna nr 580291K dz. nr 50/1

  • Leksandrowa: droga wewnętrzna dz. nr 121 (w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego sołectwa Leksandrowa na rok 2016)

  • Łomna: droga wewnętrzna dz. nr 44

  • Muchówka: droga gminna nr 580275K dz nr 110

  • Nowy Wiśnicz: ul. Bukowa, ul. Chrobrego, ul. J. Matejki (w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego osiedla Nowy Wiśnicz na rok 2016)

  • Stary Wiśnicz: droga gminna Stary Wiśnicz-Kobyle nr 580282K dz. nr. 1473/1 (droga południowa – w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego sołectwa Stary Wiśnicz na rok 2016), droga wewnętrzna po dz. nr 1093/3, 1093/4, 1095/5 i 1094/2.