Zakończyły się prace remontowo-budowlane remizy OSP w Muchówce

Zakończyły się prace remontowo-budowlane remizy strażackiej jednostki OSP w miejscowości Muchówka. W budynku wymieniono stolarkę okienną, drzwiową oraz bramy garażowe. Ściany zewnętrzne remizy zostały ocieplone styropianem. Roboty zewnętrzne obejmowały również uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, wymianę pokrycia daszków nad gzymsami i balkonami, obróbki blacharskie oraz malowanie elementów metalowych, krat i balustrad. Prace został przeprowadzone także w środku budynku: kotłownia została pomalowana, ułożono płytki posadzkowe i zamontowano nagrzewnice ścienną wodną. Ponadto wykonano remont centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła grzewczego.

Termomodernizacja remizy wykonana została dzięki dotacji uzyskanej w konkursie “Małopolskie Remizy 2016” oraz środków własnych Gminy Nowy Wiśnicz. Całkowity koszt przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych remizy zamyka się w kwocie 154.623,51 zł.