Informacja w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany MPZP miejscowości Stary Wiśnicz z wyłączeniem “Śródmieścia”

Zarządzenie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście” Wiśnicza, wykładanego do publicznego wglądu
w dniach od 20.07.2016r. do 19.08.2016r.

Download (PDF, 326KB)

Download (PDF, 4.63MB)