Zakup odzieży ochronnej dla jednostek OSP

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Zakup odzieży ochronnej dla 3 jednostek OSP z terenu gminy Nowy Wiśnicz celem zapobiegania poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska w ramach programu Bezpieczny Strażak”. W ramach zadania zostało zakupionych 6 zestawów odzieży ochronnej dla jednostki OSP Wiśnicz Mały – 1 zestaw, jednostki OSP Kobyle – 3 zestawy oraz jednostki OSP Nowy Wiśnicz – 2 zestawy. W skład jednego zestawu wchodzi ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka oraz rękawice. Łączna wartość zakupionych zestawów wynosiła 14 184,36 zł z czego dotacja ze środków WFOŚiGW w Krakowie wynosiła do 50% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 7 092,18 zł.