Informacja w sprawie rozpatrzenia uwag do projektów zmian studium i planu Królówki

Zarządzenia Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektów zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz w granicach administracyjnych wsi Królówka oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Królówka wykładanych do publicznego wglądu w dniach od 17.02.2016r. do 31.03.2016r.

 

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Królówka:

Download (PDF, 249KB)

Download (PDF, 2.38MB)

 

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz w granicach administracyjnych wsi Królówka:

Download (PDF, 258KB)

Download (PDF, 857KB)