Zakończenie projektu “Jeżdżę z głową”

Zakończył się projekt, który zakładał organizację zajęć nauki jazdy na nartach dla 90 dzieci uczęszczających do IV klas szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Zajęcia odbywały się w ramach małopolskiego projektu “Jeżdżę z głową”, skierowanego do dzieci, nie umiejących jeździć na nartach.

Gminie przyznano na to zadanie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 50 % kosztów realizacji projektu. Projekt realizowany był na stoku narciarskim Laskowa – Kamionna, gdzie uczestnicy dowożeni byli autobusem wynajmowanym przez gminę Nowy Wiśnicz. W w/w projekcie brało udział 90 dzieci, uczniowie podzieleni byli na 6 grup 11 osobowych i 2 grupy 12 osobowe w wyniku czego na jeden wyjazd przypadło dwie grupy po 45 osób. Na jednego uczestnika projektu przypadało 18 godzin. Każda grupa miała swojego opiekuna grupy, oraz wykwalifikowanego i profesjonalnego instruktora narciarstwa. Doświadczenie instruktorów w pracy z dziećmi sprawiało, że każde dziecko schodziło ze stoku z poczuciem sukcesu i udanej zabawy. Projekt realizowany był zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarstwa dla tego typu zajęć. Kursy odbywały się poza zajęciami szkolnymi. Uczniowie zostali wyposażeni w dobrej jakości sprzęt narciarski (narty, buty, kaski) oraz zostali także zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania się na stokach narciarskich.