Gmina Nowy Wiśnicz po raz kolejny realizuje projekt “Już Pływam”

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego na realizację projektu “Już pływam”, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz, nie potrafiących pływać. Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość odbycia zajęć nauki pływania na krytej pływalni pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, dzieciom zapewniony zostanie również transport i opieka. Projekt pozytywnie wpłynie na poprawę kondycji fizycznej oraz podniesienie parametrów wysiłkowych uczniów, upowszechnianie kultury fizycznej, promocję zdrowego trybu życia, profilaktykę wad postawy, schorzeń kręgosłupa. Ponadto pozytywnie wpłynie na edukację uczniów od najmłodszych lat w zakresie bezpiecznego korzystania z kąpielisk, przyczyni się do szerszego upowszechniania kultury fizycznej i promocji zdrowego stylu życia. Projekt realizowany będzie od kwietnia do czerwca 2016 roku.

plywam