W gminie Nowy Wiśnicz powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego

W dniu 2 lutego 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) w Województwie Małopolskim”.

Na podstawie powyższej uchwały przyznano Gminie Nowy Wiśnicz dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Stary Wiśnicz”.  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego terenu pod budowę tego typu obiektu miasteczko powstanie w Starym Wiśniczu obok Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

Miasteczko ruchu drogowego to inwestycja mająca na celu promocję bezpiecznych zachować w ruchu drogowym szczególnie u dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Wiśnicz. Obiekt wyposażony zostanie w różne typy skrzyżowań, drogi jednokierunkowe, chodniki, przejścia dla pieszych, drogi rowerowe, a także odpowiednie znaki drogowe czy sygnalizatory świetlne oraz przejazdy kolejowe czy fragmenty torowiska. W miasteczku tym dzieci w praktyce nauczą się przepisów ruchu drogowego, przeprowadzane będą tam także egzaminy na kartę rowerową. Miasteczko na stałe wpisze się w atuty gminy i przez lata będzie służyć dzieciom i młodzieży.

Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017.