Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium dla miejscowości Królówka

W dniach od 17 lutego do 31 marca br. można zapoznać się z projektem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz w granicach administracyjnych wsi Królówka.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Rysunek studium:

Download (PDF, 24.34MB)

 

Tekst studium:

Download (PDF, 501KB)

 

Uwaga do zmiany SUiKZP Królówka:

Download (PDF, 125KB)