Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Królówka

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz w granicach administracyjnych wsi Królówka.

Download (PDF, 550KB)