Ruszyły zajęcia nauki jazdy na nartach dla dzieci z terenu Gminy Nowy Wiśnicz

jezdzezglowa

Od poniedziałku tj. 25 stycznia br. ruszyły zajęcia nauki jazdy na nartach dla 90 dzieci uczęszczających do IV klas szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Zajęcia odbywają się w ramach małopolskiego projektu “Jeżdżę z głową”, skierowanego do dzieci, nie umiejących jeździć na nartach. Gminie przyznano na to zadanie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 50 % kosztów realizacji projektu.

Projekt “Jeżdżę z głową” ma przede wszystkim na celu nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Ważnym punktem jest tu również edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku. Projekt ma również na celu popularyzację sportu już wśród najmłodszych, oraz poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu pokrywane są koszty wynajmu stoku narciarskiego, wypożyczenia sprzętu, wynagrodzenia instruktorów i opiekunów, transport uczestników, wizualizacji projektu oraz polisy ubezpieczeniowej.