Zakończono remont przystanku w Nowym Wiśniczu

Zakończył się remont przystanku znajdującego się przy Wielobranżowym Domu Handlowym w Nowym Wiśniczu, który był prowadzony przez GS Samopomoc Chłopska.

W związku z art. 18 pkt 2 ustawy z 16 lipca 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Gmina Nowy Wiśnicz częściowo partycypowała w kosztach związanych z prowadzonym remontem. Koszt całości remontu przystanku łącznie z odnową wnętrza i wymianą dachu wyniósł ok. 15 tys. zł. Gmina zgodnie z zawartym porozumieniem pokryła kwotę 8 tys. zł łącznie z roczną opłatą za dzierżawę gruntu, na którym zlokalizowana jest wiata przystankowa.

Od stycznia 2017 r. opłata za dzierżawę ww. gruntu została ustalona w porozumieniu na 100 zł brutto miesięcznie. Po remoncie przystanek zyskał zupełnie nowy estetyczny wygląd.