Nowe komputery dla jednostek organizacyjnych gminy !

W wyniku oszczędności wygenerowanych w okresie trwania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Wiśnicz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina Nowy Wiśnicz zakupiła 13 dodatkowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami.

Zakupiony sprzęt przekazano dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu – dwa zestawy, jej Filii w Królówce jeden zestaw i Filii w Starym Wiśniczu jeden zestaw oraz dla Świetlic Wiejskich w miejscowości Kobyle, Kopaliny, Królówka, Leksandrowa, Muchówka, Olchawa, Połom Duży, Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały po jednym zestawie na świetlicę. Zakup zestawów komputerowych został w 100% dofinansowany przez Instytucję w tym 85% kwoty płatne jest z budżetu środków europejskich oraz 15% to dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych.