Ostrzeżenie meteorologiczne – Intensywne opady deszczu

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

Nazwa biura

 

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/2

Obszar

 

Województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

 

od godz. 7:00 dnia 26.05.2015 do godz. 7:00 dnia 27.05.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 45 mm

do 60 mm

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

 

80%

Uwagi

 

Brak

Godzina i data wydania

 

godz. 13:55 dnia 25.05.2015

   Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

   Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.