Nadanie imienia Szkole w Muchówce

Uroczystość w Muchówce

15 października 2014 roku był szczególnym dniem w historii szkoły w Muchówce. Tego dnia nastąpiło bowiem uroczyste nadanie szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem zgromadzonych spod budynku szkoły do Kościoła Parafialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Muchówce, gdzie została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył Ksiądz Infułat Adam Kokoszka. Podczas mszy dokonał on poświęcenia sztandaru i obrazu z wizerunkiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po zakończeniu nabożeństwa jego uczestnicy przeszli do budynku szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Radny, a zarazem sołtys Muchówki, Władysław Stary odczytał uchwałę nr XXXI/298/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, zgodnie z którą Publicznej Szkole Podstawowej w Muchówce nadano imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Następnie delegacja rodziców przekazała Dyrektor Barbarze Maturze sztandar z wizerunkiem patrona, a ona przekazała go młodzieży.

Dla uczniów, którzy będą się w tej placówce uczyć i wychowywać będzie on na pewno wzorem do naśladowania. Odsłonięcia popiersia patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego dokonali Dyrektor Delegatury tarnowskiej Małopolskiego Kuratorium Oświaty Urszula Blicharz, Starosta Jacek Pająk, Burmistrz Stanisław Gaworczyk, Barbara Dudek oraz Stefan Bratek, a poświęcenia Ksiądz Infułat Adam Kokoszka. Kolejnym punktem spotkania były okolicznościowe przemówienia i podziękowania.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów tej szkoły. Podczas niej zgromadzonym została przypomniana postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego główne przesłanie „Dawać świadectwo prawdzie w miłości”. Po zakończeniu uroczystości można było wpisać się do księgi pamiątkowej szkoły.

Bądź pierwszym który skomentuje

    Dodaj komentarz