Czy w Starym Wiśniczu powstanie miasteczko ruchu drogowego?

Czy powstanie miasteczko ruchu drogowego?

Gmina Nowy Wiśnicz składa wniosek o dofinansowanie miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Starym Wiśniczu na działce szkolnej w części, na której planowano budowę dodatkowego boiska do siatkówki.

Na działce znajdują się obiekty użyteczności publicznej, a w północno-zachodniej części działki znajduje się plac zabaw. Posiada ona dojście od drogi powiatowej oraz zjazd z drogi gminnej. Od wschodniej strony istnieje teren przeznaczony pod parking na potrzeby placówki oświatowej, a w planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest dla usług publicznych. Powierzchnia terenu inwestycji obejmie prawie 2 500 m2. Do dyspozycji dzieci będzie jezdnia o długości 302,6 m, ścieżki rowerowe -137,3 m oraz 202,5 m ciągów pieszych.