Prace na wiśnickim cmentarzu komunalnym

Na cmentarzu komunalnym w Nowym Wiśniczu oczyszczono zabytkowe XIX-wieczne nagrobki pochodzące z zakładu kamieniarskiego pana Wojciecha Samka z Bochni, a także Fabiana Hochstima z Krakowa. Między innymi odnowiono nagrobek byłego Burmistrza Nowego Wiśnicza Eugeniusza Warmskiego oraz kamienny pomnik rodziny Brzękowskiego, dawnego aptekarza i burmistrza.

Remont pomników na cmentarzu