Chodnik w Starym Wiśniczu

Budowa chodnika w Starym Wiśniczu

W Starym Wiśniczu trwają prace przy chodniku zlokalizowanym wzdłuż drogi powiatowej. Dokumentację i pozwolenie na budowę przygotowała Gmina Nowy Wiśnicz i przekazała je Starostwu Powiatowemu w Bochni, którego zadaniem, zgodnie z kompetencjami, jest między innymi wykonywanie tego typu inwestycji. Dokumentacja przekazana przez Gminę przewiduje do wykonania znacznie dłuższy odcinek niż wykonywany obecnie, jednak cieszy każdy nowy, bezpieczny fragment chodnika przy drodze na terenie gminy Nowy Wiśnicz.