Nowy Rok Szkolny

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy
Czcigodni Księża,
Drodzy Rodzice
Pracownicy Oświaty
Drodzy Uczniowie   

Nowy Wiśnicz, 3 września 20112 roku       

Na początku nowego roku szkolnego od całego samorządu przekazuję wszystkim pozdrowienia i najlepsze życzenia.
Szczególne słowa kieruję dziś do uczniów, życząc wytrwałości, mądrości a przede wszystkim ambitnego podchodzenia do nakładanych na Was obowiązków i oczekiwań. Bardzo liczę na Wasz entuzjazm, zapał, podejmowanie wyzwań. Korzystajcie z wszelkich możliwości, nie bójcie się rozwijać swych umiejętności, pasji zamiłowań i talentów.
Nauczycielom, Księżom, Pedagogom i Pracownikom Oświaty, życzę by kolejny rok pracy był czasem szczególnego otwarcia się na potrzeby młodych ludzi i przyniósł osobistą satysfakcję z realizacji zamierzonych celów.
Kieruję też podziękowania do Rodziców za trud przygotowania dzieci i młodzieży do nowego roku szkolnego. Niech ten kolejny wysiłek stanowi cenny wkład w rozwój i wychowanie Waszych najbliższych.
Jestem przekonany, że wspólnie, razem sprawimy, by to miejsce jakim jest szkoła, stawało się jeszcze bardziej przyjazne, twórcze, poszerzające horyzonty, wspomagające rozwój. Pomagajmy młodym ludziom budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Dzielmy się tym, co w nas wszystkich najlepsze.

Z wyrazami szacunku
Stanisław Gaworczyk
Burmistrz Nowego Wiśnicza