Nasza droga do Betlejem

Kapitał Ludzki

Gmina Nowy Wiśnicz i Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu zapraszają uczniów, rodziców i nauczycieli do udziału w projekcie „Nasza droga do Betlejem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest: wyrównywanie szans wiejskiej społeczności lokalnej (uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu) przez umożliwienie rozwoju zainteresowań humanistycznych i talentów artystycznych.

W ramach realizacji projektu planujemy:

  • Pozalekcyjne zajęcia artystyczno – teatralne dla uczniów: muzyczne, wokalne, taneczne, dykcji, ruchu scenicznego, scenografii, fotografii.
  • Wyjazdy na spektakle do Opery Krakowskiej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Wspólne przygotowanie jasełek przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie dostępne będą na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły od 3 września 2012 roku. Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i zabawy!

Już wkrótce odbędzie się spotkanie organizacyjne, o którym poinformujemy za pomocą strony internetowej szkoły.
www.szkolakobyle.edu.pl