Informacja o konkursie

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, iż otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie “Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” został unieważniony z powodu nie złożenia ofert przez żaden uprawniony podmiot na realizację w.w. zadania.

Więcej informacji tutaj.