Ogłoszenie o konkursie ofert

Województwo Małopolskie i Gmina Nowy WiśniczW związku z przyznaniem Gminie Nowy Wiśnicz środków finansowych na utworzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy, Burmistrz Nowego Wiśnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

Więcej informacji o konkursie tutaj.
Załączniki dotyczące konkursu do pobrania tutaj.

(A.S.)