Turniej Matejkowski

W poniedziałek 23 kwietnia 2012 r. w sali rycerskiej wiśnickiego zamku odbył się doroczny „Turniej Matejkowski” organizowany przez Muzeum Pamiątek po Janie Matejce – „Koryznówka” dla uczniów klas II gimnazjów z terenu naszej gminy. Uczniowie odpowiadali na pytania ułożone przez poszczególne szkoły w wylosowanej przez siebie kolejności. Nad poprawnością odpowiedzi czuwało jury w składzie: Marta Kłak- Ambrożkiewicz kustosz z Domu Jana Matejki w Krakowie, Marta Cholewa dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Wiśniczu, Renata Jonak kustosz Muzeum Ziemi Wiśnickiej oraz Anna Stolarczyk z Biblioteki w Bochni.
W turnieju wzięło udział 15 uczniów z gimnazjów z Kobyla, Królówki, Nowego Wiśnicza i Starego Wiśnicza. Według jury tegoroczny turniej odznaczał się wysokim poziomem zarówno jeśli chodzi o pytania jak i przygotowanie uczestników turnieju, których trud i odwaga zostały nagrodzone brawami uczniowskiej widowni. Pierwszą nagrodę otrzymała uczennica z Królówki – Patrycja Wołowczyk, drugą uczennica ze Starego Wiśnicza Karolina Kaczmarczyka a trzecią również uczennica ze Starego Wiśnicza Katarzyna Stec. Laureatki otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Dom Jana Matejki w Krakowie. Ośmiu uczniów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu turnieju otrzymało płyty z filmem „Opowieść o obrazie Jana Matejki” a wszyscy uczestnicy turnieju zostali zaproszeni na wycieczkę ufundowaną przez Burmistrza Nowego Wiśnicza Stanisława Gaworczyka.