Zadłużenie Gminy Nowy Wiśnicz 52,03% przy dopuszczalnym zadłużeniu 60%

SKMBT_C25312021315300_0001.jpg
SKMBT_C25312021315300_0002.jpg
SKMBT_C25312021315300_0003.jpg