Pierwotna lokalizacja boiska w Królówce

W związku z medialnym zainteresowaniem dotyczącym pierwotnej lokalizacji boiska sportowego w Królówce Urząd Miejski informuje, że jednym z powodów niezakupienia gruntu pod boisko było to, że zaproponowane do sprzedaży działki znajdowały się w terenie czynnego osuwiska na terenie tej miejscowości. Cena zaproponowana przez niektórych właścicieli była znacznie wyższa niż realna wartość tych działek. Poniżej przedstawiamy mapę obrazująca ten problem.