Dolina Raby w obiektywie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Dolina Raby w obiektywie”. Konkurs  skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina. Mogą w nim wziąć udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy fotografii. Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu Beskidu Wyspowego w czterech porach roku oraz ciekawych wydarzeń prezentujących aktywne życie mieszkańców „Doliny Raby”.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 4 prace, na których mogą być uwiecznione wyłącznie krajobrazy z obszaru działania LGD to znaczy z terenu gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz i Żegocina. Fotografie można nadsyłać do 30 listopada 2012 roku. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody.

logo LGD.jpg

(K.K.)