Pliki do pobrania

Wybierz interesującą kategorię aby znaleźć pliki do pobrania. Dokumenty przypisane są poszczególnym instytucjom i sprawom.

Gospodarka Przestrzenna

wniosek o wydanie ZAŚWIADCZENIA O NUMERZEOdsłony: 3
04/10/19

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [DOC]Odsłony: 14
03/03/17

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [PDF]Odsłony: 18
03/03/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego [DOC]Odsłony: 99
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego [PDF]Odsłony: 43
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [DOC]Odsłony: 66
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [PDF]Odsłony: 363
25/01/17

Wniosek do prognozy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz [DOC]Odsłony: 9
25/01/17

Wniosek do prognozy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz [PDF]Odsłony: 16
25/01/17

Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego [DOC]Odsłony: 69
25/01/17

Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]Odsłony: 230
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego [DOC]Odsłony: 48
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego [PDF]Odsłony: 73
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki dot. obszaru rewitalizacji i/lub obszaru zdegradowanego [DOC]Odsłony: 47
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki dot. obszaru rewitalizacji i/lub obszaru zdegradowanego [PDF]Odsłony: 40
25/01/17

Wniosek o ustalenie numeru porządkowegoOdsłony: 76
19/12/15

Download (PDF, 824KB)