Referaty i zespoły

Budynek Urzędu Miejskiego

Skarbnik Gminy / Główny Księgowy
pok. nr 4
tel. 14 68 509 16
Sekretarz Gminy
pok. nr 5
tel. 14 68 509 15
Kasa
pok. nr 10
tel. 14 68 509 17
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
podatek od środków transportu, nieruchomości, leśny
pok. nr 13
tel. 14 68 509 20
podatki@nowywisnicz.pl
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
gospodarka odpadami
pok. nr 12
tel. 14 68 509 14
odpady@nowywisnicz.pl
Referat Organizacji i Kontroli
pok. nr 14
tel. 14 68 509 23
wa@nowywisnicz.pl
Rejestracja działalności gospodarczej
pok. nr 14
tel. 14 68 482 54
administracja@nowywisnicz.pl
Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania
zamówienia publiczne, analizy, rozliczenia, kalkulacje
pok. nr 16, 18
tel. 14 68 509 24, 27
inwestycje@nowywisnicz.pl
Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
pok. nr 23
te. 14 68 509 31
rolnictwo@nowywisnicz.pl
Zs. ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
pok. nr 22
tel. 14 68 509 26
fundusze@nowywisnicz.pl
Zespół ds. Gospodarki Przestrzennej
pok. nr 23
tel. 14 68 509 30
gp@nowywisnicz.pl
Referat Edukacji
pok. nr 15
tel. 14 68 509 34
oswiata@nowywisnicz.pl
Ref. Kultury, Promocji,
Turystyki i Sportu
pok. nr 1
tel. 14 68 509 18
promocja@nowywisnicz.pl
Zs. Informatyków
pok. nr 11
informatyk@nowywisnicz.pl

Budynek Ratusza Miejskiego

Biuro Rady Miejskiej
pok. nr 1
tel. 14 68 509 44
rada@nowywisnicz.pl
Ewidencja ludności
Wydawanie dowodów osobistych
pok. nr 9
tel. 14 68 509 21
ewid@nowywisnicz.pl
Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 8
tel. 14 68 509 41
usc@nowywisnicz.pl

Zarządzenia Burmistrza ws. Regulaminu Organizacyjnego