Pracownicy i struktura organizacyjna

Pracownicy i struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w roku 2016

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Małgorzata Więckowska Burmistrz 14 68 509 12
Ewa Korogwicz Skarbnik 14 68 509 16
Piotr Cyankiewicz Sekretarz 14 68 509 15
Stefan Migdał Radca Prawny 14 68 509 15
Joanna Mirowska – Tobiasz Radca Prawny 14 68 509 18

Urząd Stanu Cywilnego

Sylwia Kura Kierownik USC 14 68 509 41
Dorota Kokoszka Z- ca Kierownika, Samodzielne stanowisko ds. Rady Miejskiej 14 68 509 44

14 68 509 41

Grażyna Panna Inspektor 14 68 509 21
Lucyna Wołowczyk Inspektor 14 68 509 22

Referat Organizacyjny i Kontroli

Kazimiera Toczek Główny specjalista 14 68 509 23
Aneta Mazanek Inspektor 14 68 509 54
Waldemar Kokoszka Inspektor 14 68 509 38

Sekretariat – Dziennik podawczy

Monika Węgrzyn

 

Agnieszka Sowińska

Inspektor

 

Podinspektor

14 68 509 12

14 68 509 10
fax. 14 68 509 11

 

Referat Edukacji

Joanna Uznańska Inspektor
koordynator
14 68 509 34
Lesława Mikulska Główny Księgowy 14 68 509 34
Halina Sułek Inspektor 14 68 509 34
Mariola Szewczyk Inspektor 14 68 509 34
Paulina Roman 14 68 509 34

Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania

Mirosław Obrał Kierownik 14 68 509 25

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Dębosz Inspektor 14 68 509 24
Wiesława Filipek

Marta Widełka

Inspektor

Pomoc Administracyjna

14 68 509 24

14 68 509 24

Zespół ds. rozwoju utrzymania i remontów

Barbara Kokoszka Podinspektor 14 68 509 27
Mirosław Krupa Podinspektor 14 68 509 27
Sławomir Golemiec Podinspektor 14 68 509 27
Grzegorz Waśniowski

Dominik Trystuła

Referent

Pomoc Administracyjna

14 68 509 27

14 68 509 27

Referat Finansowo – Budżetowy i Podatków

Marzena Cholewa Główny Księgowy 14 69 509 16
Sabina Morońska Inspektor 14 68 509 16
Barbara Bacik

Bernadetta Węgrzyn

Inspektor

Inspektor

14 68 509 16

14 68 509 16

Podatki i opłaty lokalne

Iwona Górka Główny specjalista 14 68 509 20
Małgorzata Dudek Inspektor 14 68 509 20
Stanisława Świątek Inspektor 14 68 509 20

Kasa/Płace

Małgorzata Guzik Inspektor 14 68 509 17
Agata Mączka Inspektor 14 68 509 17

Gospodarka odpadami komunalnymi

Irena Bakalarz Główny Specjalista 14 68 509 14
Barbara Kupiec Pomoc Administracyjna 14 68 509 14

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Ewa Kumor Kierownik 14 68 509 31

Zespół ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Bernadetta Świątek Inspektor 14 68 509 31
Agata Ślusarczyk

Justyna Wieciech

Paulina Michniak

 

Inspektor

Referent

Referent

 

 

14 68 509 33

14 68 509 31

14 68 509 33

 

Zespół ds. gospodarki przestrzennej

Katarzyna Gogola Inspektor 14 68 509 30
Maria Bienias Inspektor 14 68 509 30
Joanna Stabrawa Pomoc administracyjna 14 68 509 30

Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kinga Mocię Inspektor
Koordynator
14 68 509 26
Anna Kokoszka Podinspektor 14 68 509 26
Katarzyna Jankowicz

Patrycja Brydniak

Referent

Pomoc Administracyjna

14 68 509 26

14 68 509 26

Referat Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

Regina Wielgus Kierownik 14 68 509 18
Barbara Burdak

 

Katarzyna Faber

Pomoc Administracyjna

Pomoc Administracyjna

14 68 509 18

 

14 68 509 36

Zespół Informatyków

Władysław Justyński

Adam Górski

Informatyk

Pomoc Administracyjna

14 68 509 28

14 68 509 48

 

Zarządzenia Burmistrza ws. Regulaminu Organizacyjnego