Harmonogram odbioru odpadów

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2017

 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych (powstałych w wyniku funkcjonowania człowieka) odbywał się będzie bezpośrednio z posesji, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Odbiór nastąpi w terminie do 30 dni od dnia telefonicznego zgłoszenia do urzędu lub firmy odbiorowej.
 • UWAGA: Nie należy zgłaszać odbioru odpadów wielkogabarytowych powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Odpady w dniu wywozu będą odbierane od godziny 800. Godzina zakończenia odbioru odpadów w danym dniu zależna jest od ich ilości.
 • Nieodpłatny odbiór odpadów remontowo-budowlanych odbywał się będzie bezpośrednio z posesji, na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości do limitu odpowiadającego 2,2 m3  lub 25 worków o poj. 120l rocznie. Usługa będzie wykonana nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia zgłoszenia właściciela.
 • Kontakt telefoniczny do Urzędu Miejskiego (14-685-09-14), lub bezpośrednio do firmy (12-271-51-17)
 • Jeżeli właściciel nie chce gromadzić odpadów remontowo-budowlanych we własnych workach, istnieje możliwość wynajęcia pojemnika o pojemności 2,2m3.Koszt wynajmu pojemnika – 200zł (brutto).
 • Dzierżawa pojemnika na odpady komunalne o pojemności:
  • 120l, koszt dzierżawy – 3zł/miesiąc (brutto).
  • 240l, koszt dzierżawy – 4zł/miesiąc (brutto).
 • Istnieje możliwość stałego zaopatrywania się mieszkańców w worki na odpady segregowane w zależności od potrzeb. Worki do nabycia:
  • w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu (pok. nr 12)
  • w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu.

Harmonogram wywozu odpadów w 2017 roku

Nowy Wiśnicz

Kopaliny

Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały, Kobyle

Muchówka, Królówka, Połom Duży

Chronów, Łomna, Olchawa, Leksandrowa

Uwaga! Odpady należy wystawić w dniu wywozu maksymalnie do godziny 8.00