Skład Rady

Mirosław Chodur
Przewodniczący Rady
Radny Starego Wiśnicza

Marcin Korta
Wiceprzewodniczący Rady
Radny Nowego Wiśnicza

Marcin Daniec
Radny Połomia Dużego

Stanisław Tabor
Radny Królówki

Stanisław Golonka
Radny Królówki

Zbigniew Klimek
Radny Leksandrowej

Henryk Kopańczyk
Radny Nowego Wiśnicza

Radosław Nabielec
Radny Nowego Wiśnicza

Łukasz Paluch
Radny Wiśnicza Małego

Joanna Pyrz
Radna Kopalin

Aneta Sopata
Radna Olchawy

Władysław Stary
Radny Muchówki

Krystian Stec
Radny Kobyla

Szczepan Sułek
Radny Starego Wiśnicza

Henryk Zygmunt
Radny Chronowa/Łomnej