Komisje Rady

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skład:
Przewodniczący – Henryk Kopańczyk
Zastępca – Radosław Nabielec
Członek – Aneta Sopata
Członek – Stanisław Tabor
Członek – Marcin Korta

Komisja Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kultury i Oświaty

Skład:
Przewodniczący – Krystian Stec
Zastępca – Zbigniew Klimek
Członek – Mirosław Chodur
Członek – Stanisław Golonka
Członek – Władysław Stary

Komisja Rewizyjna

Skład:
Przewodnicząca – Joanna Pyrz
Zastępca – Henryk Zygmunt
Członek – Marcin Daniec
Członek – Łukasz Paluch
Członek – Szczepan Sułek