Dyżury Radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chodur
pełni dyżur raz w miesiącu w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 18.30 do 20.30
w biurze Rady Miejskiej w Ratuszu Miejskim w Nowym Wiśniczu
(tel. 14-68-509-44) oraz w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu
w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach 18:00 do 20:00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marcin Korta
pełni dyżur raz w miesiącu w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 18.30 do 20.30
w biurze Rady Miejskiej w Ratuszu Miejskim w Nowym Wiśniczu
(tel. 14-68-509-44)
Kontakt:  mkorta77@gmail.com

Radni powiatowi
Małgorzata Brzegowa, Krzysztof Kołodziejczyk i Jerzy Łacny pełnią dyżur
w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 18.30 do 20.30
w biurze Rady Miejskiej w Ratuszu Miejskim w Nowym Wiśniczu

Radny Jerzy Łacny jako Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
przyjmuje strony w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
od godz.15.00 do 17.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bochni
segment A, piętro I, pokój 101 tel. 14-615-37-12

Radny Henryk Kopańczyk przyjmuje strony w Ratuszu Miejskim w Nowym Wiśniczu – drugi wtorek miesiąca w godzinach 18:30 do 20:30

Radny Radosław Nabielec przyjmuje strony w Ratuszu Miejskim w Nowym Wiśniczu – drugi wtorek miesiąca w godzinach 18:30 do 20:30

Radna Aneta Sopata przyjmuje strony w świetlicy wiejskiej w Olchawie w drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 do 19:00

Radna Joanna Pyrz przyjmuje strony w świetlicy wiejskiej w Kopalinach w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17:00 do 19:00

Radny Łukasz Paluch przyjmuje strony w świetlicy wiejskiej w Wiśniczu Małym w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 18:00 do 20:00

Radny Marcin Daniec przyjmuje strony w świetlicy wiejskiej w Połomiu Dużym w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 18:00 do 20:00

Radny Zbigniew Klimek przyjmuje strony w świetlicy wiejskiej w Leksandrowej w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 9:00 do 11:00

Radny Szczepan Sułek przyjmuje interesantów w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach 18:00 do 20:00 – począwszy od lutego.

Radny Władysław Stary przyjmuje strony w Domu Ludowym w Muchówce – pokój sołtysa w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 18:00 do 20:00

Radny Krystian Stec z Kobyla przyjmuje strony w domu po uprzednim kontakcie telefonicznym tel.: 505 079 681

Radny Stanisław Tabor z Królówki przyjmuje strony w domu w godzinach wieczornych

Radny Stanisław Golonka z Królówki przyjmuje strony w domu w godzinach wieczornych

Radny Henryk Zygmunt pełni dyżur w każdą pierwszą niedziele miesiąca w godzinach od 12:30 do 14:00 w Remizie w Chronowie oraz od 14:30 do 16:00 w Remizie OSP w Łomnej. Oprócz dyżurów kontakt telefoniczny (14) 61 098 73