Kontakt

logo

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
e-mail: um@nowywisnicz.pl
tel. 14 68 509 12
fax 14 68 509 11

Budynek Urzędu Miejskiego

Skarbnik Gminy / Główny Księgowy
pok. nr 4
tel. 14 300 03 23
Sekretarz Gminy
pok. nr 5
tel. 14 68 509 15
Kasa
pok. nr 10
tel. 14 300 01 15
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
podatek od środków transportu, nieruchomości, leśny i rolny
pok. nr 13
tel. 14 307 07 51
tel. 14 300 01 22
podatki@nowywisnicz.pl
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
gospodarka odpadami
pok. nr 12
tel. 533 373 541
tel. 14 68 509 14
odpady@nowywisnicz.pl
Referat Organizacji i Kontroli
Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego (eGO)
pok. nr 14
tel. 14 68 509 23
tel. 14 307 04 33
wa@nowywisnicz.pl
Rejestracja działalności gospodarczej
pok. nr 14
tel. 14 68 482 23
administracja@nowywisnicz.pl
Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania
zamówienia publiczne, analizy, rozliczenia, kalkulacje
pok. nr 16, 18
tel. 14 68 509 24, 27
tel. 14 307 05 56
inwestycje@nowywisnicz.pl
Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
pok. nr 23
te. 14 68 509 31
tel. 14 307 06 49
rolnictwo@nowywisnicz.pl
Zs. ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
pok. nr 22
tel. 14 68 509 26
tel. 14 307 05 23
fundusze@nowywisnicz.pl
Zespół ds. Gospodarki Przestrzennej
pok. nr 23
tel. 14 68 509 30
tel. 14 300 02 12
gp@nowywisnicz.pl
Referat Edukacji
pok. nr 15
tel. 14 68 509 34
tel. 14 300 00 18
oswiata@nowywisnicz.pl
Referat Kultury, Promocji,
Turystyki i Sportu
pok. nr 1
tel. 14 68 509 18
tel. 14 307 06 42
promocja@nowywisnicz.pl
Zs. Informatyków
pok. nr 11
informatyk@nowywisnicz.pl

Budynek Ratusza Miejskiego

Biuro Rady Miejskiej
pok. nr 1
tel. 14 68 509 44
tel. 14 307 07 53
rada@nowywisnicz.pl
Ewidencja ludności
Wydawanie dowodów osobistych
pok. nr 9
tel. 14 68 509 21
tel. 14 300 02 67
ewid@nowywisnicz.pl
Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 8
tel. 14 68 509 41
usc@nowywisnicz.pl
Inspektor Ochrony Danych
Patrycja Powroziewicz
iod@nowywisnicz.pl
Konsultacje odbywają się w dniach:
29.01.2020 10.00 – 12.00
24.02.2020 10.00 – 12.00
30.03.2020 10.00 – 12.00
27.04.2020 10.00 – 12.00
25.05.2020 10.00 – 12.00
29.06.2020 10.00 – 12.00

Budynek przy ul. Rynek 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tel./fax 14 612 83 07
piętro 1
Dział Pomocy Społecznej
biuro@mops-wisnicz.pl
parter pok. nr 1
Dział Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego
rodzinne@mops-wisnicz.pl
Zakład Usług Komunalnych
piętro nr 1
Biuro
tel. 14 612 86 61
fax. 14 61 287 31
Awarie
tel. 601 140 997
zuk@nowywisnicz.pl

Przyjmowanie stron

Burmistrz Nowego Wiśnicza
w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 – 15.00 (12.30 – 13.00 przerwa)
Przewodniczący Rady Miejskiej
w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 18:30 do 20:30
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy wydziałów i Pracownicy Urzędu Miejskiego
codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
od 7.00 do 15.00
w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Kasa urzędu czynna
od 7.00 do 14.00
w poniedziałki od 8.00 do 15.00

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w poniżej zakresie przez Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie. Przyjmuję także do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane na czas udzielenia odpowiedzi oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy powyższego rozporządzenia. Ponad to przyjmuję do wiadomości, iż Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail: iod@ochronatwoichdanych.pl