Kontakt

logo

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
e-mail: um@nowywisnicz.pl
tel. 14 68 509 12
fax 14 68 509 11

Budynek Urzędu Miejskiego

Skarbnik Gminy / Główny Księgowy
pok. nr 4
tel. 14 68 509 16
Sekretarz Gminy
pok. nr 5
tel. 14 68 509 15
Kasa
pok. nr 10
tel. 14 68 509 17
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
podatek od środków transportu, nieruchomości, leśny
pok. nr 13
tel. 14 68 509 20
podatki@nowywisnicz.pl
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
gospodarka odpadami
pok. nr 12
tel. 14 68 509 14
odpady@nowywisnicz.pl
Referat Organizacji i Kontroli
Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego (eGO)
pok. nr 14
tel. 14 68 509 23
wa@nowywisnicz.pl
Rejestracja działalności gospodarczej
pok. nr 14
tel. 14 68 482 23
administracja@nowywisnicz.pl
Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania
zamówienia publiczne, analizy, rozliczenia, kalkulacje
pok. nr 16, 18
tel. 14 68 509 24, 27
inwestycje@nowywisnicz.pl
Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
pok. nr 23
te. 14 68 509 31
rolnictwo@nowywisnicz.pl
Zs. ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
pok. nr 22
tel. 14 68 509 26
fundusze@nowywisnicz.pl
Zespół ds. Gospodarki Przestrzennej
pok. nr 23
tel. 14 68 509 30
gp@nowywisnicz.pl
Referat Edukacji
pok. nr 15
tel. 14 68 509 34
oswiata@nowywisnicz.pl
Referat Kultury, Promocji,
Turystyki i Sportu
pok. nr 1
tel. 14 68 509 18
promocja@nowywisnicz.pl
Zs. Informatyków
pok. nr 11
informatyk@nowywisnicz.pl

Budynek Ratusza Miejskiego

Biuro Rady Miejskiej
pok. nr 1
tel. 14 68 509 44
rada@nowywisnicz.pl
Ewidencja ludności
Wydawanie dowodów osobistych
pok. nr 9
tel. 14 68 509 21
ewid@nowywisnicz.pl
Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 8
tel. 14 68 509 41
usc@nowywisnicz.pl
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
pok. nr 1
Harmonogram konsultacji
Godziny urzędowania: 10.00-12.00
Dni: 08.01.2018, 05.02.2018, 26.03.2018, 30.04.2018, 28.05.2018,
abi@ochronatwoichdanych.pl

Budynek przy ul. Rynek 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
piętro nr 1
tel. 14 68 509 42
fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne
parter pok. nr 1
tel. 14 68 588 70
tel. 531 467 969
tel. 531 626 908
rodzinne@nowywisnicz.pl
Zakład Usług Komunalnych
piętro nr 1
Biuro
tel. 14 612 86 61
fax. 14 61 287 31
Awarie
tel. 601 140 997
zuk@nowywisnicz.pl

Przyjmowanie stron

Burmistrz Nowego Wiśnicza
w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 – 15.00 (12.30 – 13.00 przerwa)
Przewodniczący Rady Miejskiej
w poniedziałek w godz. 16.00 do 18.00 (Ratusz Miejski)
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy wydziałów i Pracownicy Urzędu Miejskiego
codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
od 7.00 do 15.00
w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Kasa urzędu czynna
od 7.00 do 14.00
w poniedziałki od 8.00 do 15.00

Formularz kontaktowy