XV festiwal “Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”