Wystawa pt. “ZNAK I SYMBOL W IKONIE”

Data/Czas
17/06/2017
17:00 - 19:00

Lokalizacja
Muzeum Ziemi Wiśnickiej

Kategorie Brak kategorii


nowy wisnicz plakat znak i symbol w ikonie.cdr

By móc zrozumieć ikonę, musimy się uczyć ją czytać. Malarze ikon zobowiązani byli do przestrzegania ustalonego kanonu ikonograficznego, ukształtowanego na podstawie myśli teologicznej. Ikonopista aby pozostać wiernym Tradycji i nauczaniu Soborów, posługiwał się specjalnym podręcznikiem tzw. podlinnikiem zawierającym gotowe wzorce kompozycyjne, a także treści natury duchowej, oraz wskazania postu i modlitwy. Ikona nie jest wyobrażeniem realistycznym, lecz symbolicznym, ukazującym nadprzyrodzoną ideę. Każdy gest, kreska, każdy kolor użyty w ikonie nabiera szczególnego znaczenia i umożliwia pełniejsze odczytanie prawdy objawionej, o której obraz ma opowiedzieć. Chcąc zrozumieć niesioną przez nią treść, trzeba poznać znaki, którymi się posługuje.

Prezentowany na wystawie zespół 52 ikon użyczyło ze swoich zbiorów Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Są to ikony tzw. karpackie oraz rosyjskiego i ukraińskiego pochodzenia, zróżnicowane pod względem artystycznym, warsztatowym, ikonograficznym oraz czasu powstania (XVII-XX w.)

Dla podkreślenia ich symbolicznego wymiaru zostały zawieszone na kolorowych tłach. W dekoracji pomieszczenia użyto cztery barwy: złotą, czerwoną, niebieską i zieloną. Na ścianie, gdzie prezentowane są ikony chrystologiczne, zastosowano kolor złoty, który symbolizuje światłość, Bóg „jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1,5). Złote tło oznacza jasność Bożej chwały, godność i potęgę oraz przestrzeń boską. Podłoże dla ikon maryjnych stanowi kolor błękitny. Barwa niebieska jest kolorem firmamentu, znakiem nieskazitelności i czystości oraz szczególnego poświęcenia się Niepokalanej Dziewicy. Kolor czerwony symbolizuje życie, męczeństwo i krwawą ofiarę Zbawiciela. Ojcowie kościoła, a po nich św. Tomasz z Akwinu uważali go za kolor wyobrażający miłość Boga i bliźniego. W czerwonych szatach byli na ikonach przedstawiani męczennicy. Właśnie dlatego barwa czerwona − jako znak triumfu życia wiecznego, stała się scenerią dla przedstawień krzyży. Podkład zielony wprowadzono dla ikon z przedstawieniami świąt i świętych. Jest on kolorem odrodzenia, symbolem życia i nadziei na miłosierdzie nadchodzącego Sędziego.

Wyraża duchowe męstwo, jakim obdarzeni zostali święci męczennicy. Zieleń to kolor przymierza i działania Ducha Świętego.

Bożena Faglio

Organizator:
Muzeum Ziemi Wiśnickiej
ul. Zamkowa 13
tel.: 14 61 283 41, 733 779 744