Ogłoszenie Burmistrza

Publikujemy ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych Gminy Nowy Wiśnicz w 2019.

Download (PDF, 366KB)

Download (PDF, 255KB)

Komentarze są wyłączone.