Ruszył kolejny nabór do „Szkoły dla Rodziców”

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, zaprasza na bezpłatne zajęcia w „Szkole dla Rodziców”.

Szkoła dla Rodziców – to program prowadzony w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” oraz o książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić by dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”.
Program zajęć ,,Szkoły dla rodziców’’ obejmuje:

  • Naukę sposobów efektywnego porozumiewania się z dziećmi
  • Wyrabianie w rodzicach umiejętności tzw. aktywnego słuchania
  • Naukę umiejętności jak wspierać dziecko aby radziło sobie z własnymi uczuciami
  • Dzielenie się wiedzą na temat skuteczności kar i pochwał
  • Naukę umiejętnego zachęcania do współpracy
  • Pomoc w rozwijaniu postaw asertywnych

Zajęcia uczą rodzicielstwa satysfakcjonującego, pozwalającego odkryć rodzicom, iż można żyć z godnością i dobrze czuć się w roli ojca i matki, w atmosferze wzajemnego poszanowania i miłości. Program zajęć jest pomyślany tak, aby oprócz wiedzy teoretycznej wyposażyć rodziców w pewne umiejętności praktyczne pozwalające na realizację wyżej wymienionych treści. Podczas kursu „Szkoła dla Rodziców” uczestnicy w sposób praktyczny doskonalą umiejętności wychowawcze, wymieniają poglądy i przemyślenia. Szkoła dla rodziców służy wszystkim, którzy chcieliby żyć z dziećmi w przyjaźni i nauczyć je godnego, pełnego miłości człowieczeństwa.

Prowadzący: psycholog Marta Bogacz
Miejsce: Rynek 16 I piętro, pok. nr 6 w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Dotkniętych Przemocą
Termin: od 12 marca do 2 kwietnia 2019r. (w programie cztery cotygodniowe spotkania we wtorki w godz. od 15:30 do 19:30.
Zapisy do dnia 8 marca 2019r. przyjmowane są pod numerem telefonu 143070433 w godz. 8.00 – 15.00. Liczba miejsc ograniczona (liczba grupy do 12 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. Kurs rozpocznie się jeśli zgłosi się wystarczająca liczba chętnych.

Zapraszamy! Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz

Koszty realizacji projektu pokrywa Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Warsztaty są elementem Kampanii „Postaw na Rodzinę’’ do której przystąpiła Gmina Nowy Wiśnicz

rodzina1                                                                                                               parpa

Komentarze są wyłączone.