Ogłoszenie o zamówieniu

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje, że w dniu 14 lutego br. zostało ogłoszone zamówienie na głęboką modernizację energetyczną budynków administracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie gminy Nowy Wiśnicz.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 1.03.2019 do godz. 11.00.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1561935,gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow-administracyjnych-oraz-ochrony-zdrowia-na-terenie-gminy-n.html

Komentarze są wyłączone.