Zakończył się projekt „Jeżdżę z głową”

Gmina Nowy Wiśnicz w pierwszym tygodniu ferii zimowych po raz czwarty realizowała projekt pn. „Jeżdżę z głową”.

Na zadanie pozyskano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w wysokości 13 300 zł. W zajęciach z nauki jazdy na nartach uczestniczyło łącznie 89 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Rekrutacja uczestników projektu odbywała się przy wsparciu dyrektorów szkół, za które im bardzo dziękujemy. Na odbiorców tego projektu wybierani są uczniowie klas czwartych, aby wszystkie dzieci z gminy miały równe szanse na udział w projekcie i nie powtarzały się w kolejnych latach. Liczba uczestników z danej szkoły ustalana jest proporcjonalnie w stosunku do ilości uczniów w klasach czwartych. Ważnym elementem w kryterium rekrutacji jest również nieumiejętność jazdy na nartach.

Projekt realizowany był na stoku narciarskim Laskowa – Kamionna, na który uczestnicy dowożeni byli autokarem, zajęcia odbywały się w 6 grupach. Na jednego uczestnika projektu przypadało 18 godzin zajęć. Każda grupa miała swojego opiekuna, oraz wykwalifikowanego instruktora narciarstwa. Projekt realizowany był zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarstwa dla tego typu zajęć. Uczniowie zostali wyposażeni w sprzęt narciarski (narty, buty, kaski) oraz zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania się na stokach narciarskich.
Gmina Nowy Wiśnicz przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 26 429 zł, w tym wkład rodziców wynosił 4 450 zł (50 zł/dziecko). Koszt całego zadania zamknął się kwotą 39 729 zł.
Mamy nadzieję, że te kilkanaście godzin spędzonych na nartach pozwoliły dzieciom na odkrycie nowej pasji i zaszczepienie zdrowego stylu życia.

K.M.

Komentarze są wyłączone.