Informacja dla uczestników projektu „Jeżdżę z głową”

Informujemy, iż zgłoszeni uczestnicy w ramach projektu „Jeżdżę z głową” proszeni są o dokonanie wpłaty w wysokości 50,00 zł do dnia 09.01.2019 rok.

Wpłatę należy dokonać na nr konta 57 8589 0006 0230 0610 0039 0086
Tytułem – należy wpisać: PROJEKT JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ oraz imię i nazwisko ucznia!!!

Wpłatę proszę dokonywać wyłącznie na podany wyżej numer konta w formie: bezgotówkowo przelewem bankowym lub gotówkowo (np. bank, poczta) tj. dowodem wpłaty.

Inne formy wpłaty nie będą respektowane. Dokonana wpłata będzie potwierdzeniem udziału danego ucznia w projekcie w przypadku nie dokonania wpłaty w opisany wyżej sposób uczeń zostanie usunięty z listy uczestników projektu.

K.J.

Komentarze są wyłączone.