Dofinansowanie do projektu „Jeżdżę z głową”

Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił Gminie Nowy Wiśnicz pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2019 roku projektu pn.: „Jeżdżę z głową” w wysokości  13 300,00 zł.

Projekt ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez naukę jazdy na nartach. Umożliwi on zdobycie nowych umiejętności, poprawę kondycji fizycznej, wzrost bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich, spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu. W gminie Nowy Wiśnicz projektem zostaną objęte klasy IV szkół podstawowych. W najbliższym czasie uczestnikom, którzy złożyli stosowne deklaracje zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące w/w projektu. Projekt realizowany będzie na stoku narciarskim Laskowa – Kamionna, na który uczestnicy dowożeni będą autokarem. Na jednego uczestnika projektu przypada 18 godzin zajęć. Każda grupa będzie miała swojego opiekuna, oraz wykwalifikowanego instruktora narciarstwa. Projekt realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarstwa dla tego typu zajęć. Kursy z jazdy na nartach odbywać się będą poza zajęciami szkolnymi.

K.J.

Komentarze są wyłączone.