Nowe profilaktyczne książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, przekazał Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Wiśniczu książki z zakresu profilaktyki, wychowania i zdrowego stylu życia o wartości ok. 850,00 zł.

Dzięki wsparciu księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 34 tytuły – są to głównie poradniki dotyczące życiowych kryzysów, uzależnień i współuzależnień (narkomania, alkoholizm), zaburzeń odżywiania, lęków i depresji. Książki te przedstawiają tematykę  problemów rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży (nadpobudliwość, agresja, subkultury, uzależnienia, w tym od internetu).

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowymi publikacjami.

Komentarze są wyłączone.