Nowe boisko sportowe przy świetlicy w Leksandrowej

Zakończone zostały prace przy zagospodarowaniu placu przy świetlicy w Leksandrowej na cele rekreacyjno – turystyczne – etap I. W ramach prac wykonane zostało boisko do koszykówki i siatkówki, piłkochwyty, oświetlenie wraz z monitoringiem.

Zadanie zrealizowano w ramach operacji pn. “Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Leksandrowej na cele rekreacyjno – turystyczne – ETAP I”. Celem operacji jest poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zadania opiewa na kwotę 449 822,43 zł w tym ze środków EFRROW 183 163,00 zł.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie”

efrrow                   leaderlogo                        dolina_raby                 prow_logo

 

Komentarze są wyłączone.