Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miejscowości Połom Duży – etap A

W dniach od 19 listopada do 19 grudnia 2018 r. można ponownie zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży- etap A.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. w sali widowiskowej MOK w Nowym Wiśniczu o godz. 18:00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 stycznia 2019 r. do tut. Urzędu.

Projekt zmiany MPZP obejmujący miejscowość Połom Duży – etap A

RYSUNEK PLANU

Download (PDF, 8.22MB)

TEKST PLANU

Download (PDF, 197KB)

UWAGA DO ZMIANY MPZP POŁOM DUŻY – ETAP A

Download (PDF, 257KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

RYSUNEK

Download (PDF, 10.34MB)

TEKST

Download (PDF, 3.74MB)

Komentarze są wyłączone.