W Muchówce wybudowano prawie 5 km sieci wodociągowej

W dniu 6.11.2018 r. zostały odebrane prace związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do trzech budynków komunalnych na terenie Muchówki.

W miejscowości powstało blisko 5 km nowej sieci przebiegającej od granicy z miejscowością Połom Duży, aż po budynek Szkoły Podstawowej. Wartość wykonanych robót wyniosła: 797 949,45 zł.

Jest to ostatni etap budowy sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka”. Wymienione prace realizowane były w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Typ operacji 7.2.2 “Gospodarka wodno-ściekowa”, działanie “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Gmina na realizację całego zadania pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 1,6 mln zł w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców ww. miejscowości. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym łącznie wybudowano około 12,5 km sieci wodociągowej za łączną kwotę ponad 2,2 mln zł.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

prow_logoflaga_unijna

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.