Informacja o zmianie Zarządzeń Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany MPZP miejscowości Połom Duży – etap A

Zarządzenie Nr I/241/18 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr I/270/17 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zarządzenia nr I/11/2018 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 04 stycznia 2018 r.

Zarządzenie dotyczy zmiany sposobu rozpatrzenia 4 uwag złożonych po wyłożeniach projektu planu do publicznego wglądu.

Download (PDF, 419KB)

Komentarze są wyłączone.