Zakończono remont drogi gminnej Nowy Wiśnicz – Olchawa

W zeszłym tygodniu nastąpił odbiór prac w ramach zadania pn. “Remont drogi gminnej nr 580280 K Nowy Wiśnicz – Olchawa w km 0+000-1+770 oraz w km 2+199 do 2+290 wraz z remontem przepustów w km 0+632, 0+670, 0+811, 1+285”.

Remont dotyczył ul. Ogrodowej oraz części ul. J. Matejki od skrzyżowania z ul. Ogrodową w kierunku Olchawy.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.

Wysokość dotacji wyniosła: 581 578,00 zł.

Całość zadania opiewa na kwotę: 953 282,87 zł.

Komentarze są wyłączone.