Jak zmienia się Nowy Wiśnicz dzięki funduszom unijnym

Rozwój zawodowy mieszkańców, wsparcie dla przedsiębiorców, możliwości, jakie dają fundusze unijne – to tylko niektóre z tematów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, również na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

W Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane są obecnie projekty, z których mogą korzystać osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, znaleźć lub zmienić zatrudnienie czy wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, spowodowanej np. urodzeniem dziecka lub pobytem za granicą. Są wśród nich projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, które stanowią odpowiedź na potrzeby regionu m.in. w zakresie wzmocnienia przedsiębiorczości („Firma +1”) i potencjału kadr dla gospodarki („Kierunek Kariera”), rozwoju kapitału społecznego („Gwarancja 40+”), ochrony dziedzictwa narodowego (Konserwator”) czy przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu („Małopolskie Gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”).

Jesteśmy w połowie obecnego okresu programowania, a Małopolska może pochwalić się konkretnymi efektami wykorzystania funduszy unijnych na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców regionu, w tym osób mieszkających w Gminie i Mieście Nowy Wiśnicz – komentuje dyrektor Jacek Pająk. I dodaje: – Wielu osobom udało się pomóc znaleźć pracę, przekwalifikować lub założyć własną firmę. Jest to wspólny sukces samorządu regionalnego i samorządów lokalnych. Warto podkreślić, że za swoje działania na rzecz wspierania mieszkańców Nowy Wiśnicz otrzymał III nagrodę w Plebiscycie Edukacyjna Gmina Małopolski 2016.

W Gminie i Mieście Nowy Wiśnicz z projektów finansowanych z funduszy unijnych skorzystało do tej pory 407 osób, w tym 53 podmioty otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dzięki projektowi „Konserwator” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 7 osób znalazło pracę (w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu i Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu). Z kolei w projekcie „Kierunek Kariera” bierze udział 55 osób, które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji.

Warto zainteresować się ofertą projektów finansowanych z funduszy unijnych, w tym tych, które koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dają one wiele możliwości na zmianę sytuacji zawodowej czy rozwój własnych umiejętności. Staże, szkolenia, pomoc doradcy zawodowego, pieniądze na firmę lub zatrudnienie pracownika – to tylko niektóre formy wsparcia, oferowane w projektach. Mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz przekonują o tym sołtysi, współpracujący z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, którzy zachęcają m.in. do skorzystania z bonów w projekcie „Kierunek Kariera”. Aktywni są zwłaszcza sołtysi Chronowa, Kopalin, Olchawy, Leksandrowy i Łomnej.

W „Kierunku Kariera” można dostać bony na szkolenia językowe, komputerowe i kursy prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E, dzięki którym szkolenia są tańsze nawet o 87%. W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które pracują i są związane z Małopolską (mieszkają tu, uczą się lub pracują). Dodatkowo, jeśli mają mniej niż 50 lat, muszą mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury. Już jesienią w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” będzie można otrzymać dodatkową pulę dofinansowanych bonów na szkolenia zawodowe (niezależnie od branży), uprawnienia i kursy kwalifikacyjne.

Aby wziąć udział w projekcie „Kierunek Kariera” należy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://pociagdokariery.pl (zakładka „Zgłoś się”). Osoby mające mniej niż 25 lat mogą zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl (zakładka „Rekrutacja > 25 roku życia”).

Komentarze są wyłączone.